school.dynamic GmbH

BR2 İşyeri teşkilathukuku 2

Personel konularına genel bakış
BR2 - Überblick in die personellen Angelegenheiten

Bu seminer, İşyeri teşkilathukuku hakkındaki temel bilginizi genişletecek. Pratik örnekler kullanarak, işçi temsilçiliği’nin personel konularındaki eylem seçeneklerine genel bir bakış elde edeceksiniz.


Inhalte

 • Personel konularına genel bakış
 • İşe alma, aktarma, yeniden gruplama
 • işçi temsilçiliğini bilgilendirmek
 • Yanlış veya eksik bilgilendirmede işçi temsilçiliği’nin imkanları
 • Onaylanmasını reddetme nedenleri
 • Danışma sürecinin şekli, zamanı, içeriği, kapsamı
 • Sonlandırma veya çıkış türlerine ve nedenlerine genel bakış
 • Endişeler ve çelişkiler: gereksinimler
 • İtiraz etme hakkının etkin kullanımı
 • İşine son verilen çalışan, çalışmaya devam etme hakkı
 • Eksik veya yanlış bilgilendirmenin sonuçları
 • Yazılı uyarı
 • İş mahkemesine ziyaret

Seminar inklusive

 • İş mahkemesine ziyaret
 • Seminer evrakları

Hinweise

Bu seminere katılmak için ön bilgi sahibi olunması gerekmez.

Corona Info

 • Wir verteilen vor dem Seminarbeginn
  • Corona Schnelltest
  • Mund- und Nasenschutz
  • Desinfektionsmittel
 • Der Besuch des Arbeitsgerichtes kann ggf. entfallen

Seminaranspruch

 § 37.6 BetrVG (işyeri teşkilat yasası) uyarınca İşçi temsilçisi için seminerler

İşçi temsilçiliği
İşyeri teşkilat yasasının 37 maddesinin 6 bölümüne göre, işçi temsilçinin çalışması için gerekli olan bilgileri vermeleri koşuluyla eğitim ve öğretim etkinliklerine katılma hakkına sahiptirler. Bu temelde burada sunulan tüm seminerler için geçerlidir. Katılma hakkı, özel bilgileri aktaran ve İşçi temsilçiliği için mevcut veya gelecekteki görevleriyle ilgili seminerlerde de mevcuttur. İşçi temsilçisi, seminerin gerekli olup olmadığı sorusuna gelince, bir takdir payı vardır.

Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.Zurück zur Übersicht